Digitaal verkeersmanagement

digitaal verkeersmanagement

blue and yellow star flag

europese rtti-verordening

Automatisering en digitalisering gaan een steeds grotere rol spelen binnen verkeersmanagement en bieden grote kansen met name om de veiligheid, doorstroming en betrouwbaarheid van het wegennet te verbeteren. Maar deze ontwikkelingen hebben ook impact op de huidige informatieketen van wegbeheerders naar weggebruikers en op de werkprocessen.

 

Op 1-1-2025 wordt de Real Time Traffic Information (RTTI) verordening een feit. Dit brengt de nodige verandering in het dagelijkse werk van wegbeheerders. Zoals verplichtingen voor het delen van verkeersdata, maar ook veel kansen voor routeadvies op maat! De verordening is vooral een oproep voor wegbeheerders en serviceproviders om meer te gaan samenwerken op het gebied van data-uitwisseling en het opzetten van een feedbackloop voor datakwaliteit.

Groeiende behoefte aan in-car informatie

Er zijn veel kanalen om weggebruikers vóór en tijdens de rit van informatie te voorzien, bijvoorbeeld met panelen boven de weg die de maximumsnelheid tonen en/of routeinformatie tonen in het geval van filevorming. De laatste jaren volgen automobilisten echter steeds vaker in-car informatie op, via apps op de smartphone of navigatiesystemen in het dashboard. Wegbeheerders krijgen door de groei van dit soort in-car verkeersinformatiediensten via serviceproviders, steeds minder grip op informatie naar de weggebruiker. En zogenaamde ‘wegkant-informatiesystemen’ worden minder effectief waardoor sluipverkeer over ongewenste routes kan toenemen.

op weg naar digitaal verkeersmanagement

In het kader van de naderende Europese RTTI verordening wil het project VM-IVRA zoveel mogelijk wegbeheerders ervaring laten opdoen met toepassingen van digitaal verkeersmanagement. Dit is namelijk essentieel om grip te houden op verkeerssturing én te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan in-car informatie.


Vanuit VM-IVRA informeren, inspireren en ondersteunen we wegbeheerders zodat ze kennis kunnen maken met de diverse toepassingen, de nodige praktijkervaring kunnen opdoen en deze uiteindelijk op grote schaal kunnen inzetten.


Voor verbetering van de toepassingen heeft VM-IVRA een speciale gebruikerswerkgroep opgericht waarbij we in samenspraak de digitale toepassingen steeds gebruiksvriendelijker maken. Dit doen we niet alleen maar met een netwerk van partners zoals NDW, NTM en LVMB…. en in samenhang met andere projecten als Safety Priority Services, Slim Sturen en IDEA.

data delen en accuraat houden

Om routeadvies op maat mogelijk te maken kunnen wegbeheerders verkeersdata online beschikbaar maken via de NDW-tools George, Melvin en Diego. Dat wil zeggen alle milieu en schoolzones locaties intekenen, geplande wegwerkzaamheden en evenementen invoeren en weer afmelden, stremmingen zoals tunnelafsluitingen en incidenten melden, regelscenario’s invoeren etc. Eenmaal ingevoerd is het voor een tweede keer stukken gemakkelijker om deze in te zetten. Als wegbeheerder zul je de verkeersdata wel regelmatig moeten toetsen op kwaliteit en zul je deze accuraat moeten houden. NDW zorgt voor de nodige data controles zodat de inspanning voor de wegbeheerder beperkt blijft.

Wil je het evaluatierapport van de schoolzone pilot 2023 downloaden? 

Klik dan op onderstaande knop.

Automatische waarschuwingen voor schoolzones

Gemeenten en scholen zoeken naar allerlei manieren om de verkeersveiligheid rond scholen te vergroten en kiezen daarbij steeds vaker voor een ‘schoolzone’, een opvallende weginrichting die duidelijk maakt dat er een school staat, meestal met snelheidsbeperkende maatregelen als drempels en waarschuwingsborden. Maar ook serviceproviders kunnen hun steentje bijdragen aan verkeersveiligheid. Want door in de auto te waarschuwen via apps en navigatiesystemen met meldingen als Pas op: je nadert een schoolzone! kunnen ze automobilisten bij het -in en uitgaan van een school waarschuwen voor overstekende kinderen. Deze digitale schoolzone melding is een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen. Na een succesvolle proef in het voorjaar van 2023 kondigde minister Harbers aan dat de functionaliteit in heel Nederland mogelijk wordt. De locatiedata van de schoolzones in Nederland wordt in de loop van het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd in de NDW-applicatie George. 

 

Om dit mogelijk te maken werken de gemeenten samen met de RDT’s om alle locaties te verzamelen, terwijl de PO-raad, namens de scholen, de schooltijden en vakanties levert.  

Contact VM-IVRA

Wil je ook kennis maken met de verschillende VM-IVRA toepassingen voor digitaal verkeersmanagement en deze inzetten in de regio? Of wil je vrijblijvend een gesprek met onze omgevingsmanager inplannen om te kijken welke diensten er voor jouw regio relevant zijn? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Contact VM-IVRA

Team VM-IVRA: van links naar rechts Rolf Krikke, Irma van ´t Hek, Ronnie Quaink, Marieke Bijl, Gerard Martens, Esther de Waard, Eline Loogman en Mark ten Brummelhuis

Contact
Sluit