Homepage

SAMEN OP WEG NAAR DIGITAAL VERKEERSMANAGEMENT

routeadvies op maat

Slim routeadvies op maat voor elke automobilist: dat is het verkeersmanagement van de toekomst. Het project VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies) maakt dat mogelijk. Onder het motto ‘van verkeersdata naar slim routeadvies’ werken wegbeheerders, serviceproviders en autofabrikanten samen aan digitaal verkeersmanagement.


Hoe doen we dat? Door data met elkaar te delen en slimme in-car diensten te ontwikkelen waarmee automobilisten sneller en veiliger op hun bestemming komen, rekening houdend met de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Zo gaan we samen digitaal op weg!

VM-IVRA toepassingen

Vooraankondigingen

Vooraankondigingen van wegwerkzaamheden en evenementen

Stremmingen

Delen van actuele stremmingen (o.a. incidenten, tunnels, wegwerkzaamheden en restricties door weersomstandigheden)

Schoolzones

Delen van beleidsdata zoals schoolzones (in de loop van 2024 landelijk beschikbaar)

Milieuzones

Delen van beleidsdata zoals milieuzones (landelijk beschikbaar)

Digitale informatieberichten

Delen van omleidingsinformatie met Digitale Informatieberichten; de toepassing ‘wegen vermijden’ is momenteel onderwerp van een Europese discussie.

dataketen

Vanuit VM-IVRA verbinden we wegbeheerders en verkeerscentrales met weggebruikers. Dit doen we door beleidsinformatie (milieu- en schoolzones en venstertijden) en operationele data (omleidingsscenario’s en verkeersmaatregelen bij incidenten, wegwerkzaamheden en evenementen) van wegbeheerders te delen met serviceproviders waarmee ze hun bestaande navigatiediensten kunnen verrijken en verbeteren en weggebruikers een actueel beeld van de situatie op de weg kunnen geven.

We proberen een extra kanaal voor wegbeheerders neer te zetten, in de auto. Dat betekent dat we een stap moeten zetten in onze digitale veranderopgave.

Folkert Bloembergen, programmamanager Talking Traffic

Door data te delen met serviceproviders, kunnen navigatieapps weggebruikers van betere adviezen voorzien. De apps kunnen voorkomen dat ze door woonwijken of langs scholen rijden.

 

Robert Kok, programma coordinator smart Mobility LVMB

Project Partners

Contact VM-IVRA

Wil je ook kennis maken met de verschillende VM-IVRA toepassingen voor digitaal verkeersmanagement en deze inzetten in de regio? Of wil je vrijblijvend een gesprek met onze omgevingsmanager inplannen om te kijken welke diensten er voor jouw regio relevant zijn? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Contact VM-IVRA

Team VM-IVRA: van links naar rechts Rolf Krikke, Irma van ´t Hek, Ronnie Quaink, Marieke Bijl, Gerard Martens, Esther de Waard, Eline Loogman en Mark ten Brummelhuis

Contact
Sluit

Inschrijven VM-IVRA Nieuwsbrief

Inschrijven VM-IVRA Nieuwsbrief