Over VM-IVRA

Over vm-ivra

Het doel van VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies) is om wegbeheerders te begeleiden in de overgang naar digitaal verkeersmanagement en een structurele samenwerking met serviceproviders op te zetten. Zo wordt het delen van verkeersgegevens mogelijk, waardoor weggebruikers optimaal en op maat  geïnformeerd kunnen worden over de situatie op weg.

a double decker bus driving down a street at night

Digitaal verkeersmanagement

Met digitaal verkeersmanagement kunnen wegbeheerders grip blijven houden op verkeerssturing, sluipverkeer tegengaan en met serviceproviders real-time en maatschappelijk verantwoord routeadvies voor elke automobilist realiseren. Ook kunnen ze weggebruikers informeren op plekken waar nu geen wegkantsystemen voorhanden zijn.

 

Wanneer wegbeheerders, serviceproviders en autofabrikanten data met elkaar delen kunnen ze samen slimme in-car diensten ontwikkelen waarmee automobilisten sneller en veiliger op hun bestemming komen, rekening houdend met de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Samenspel van wegbeheerders en serviceproviders

Doordat wegbeheerders actuele data van hun wegennet delen met serviceproviders – denk aan meldingen over ongelukken en wegwerkzaamheden – en beleidsinformatie beschikbaar stellen over bijvoorbeeld milieuzones, venstertijden of schoolzones, kunnen serviceproviders weggebruikers real-time informeren en tegelijkertijd de kwaliteit van hun routeadvies verbeteren. Dat is waar VM-IVRA voor staat.

person using heavy equipment near vehicles, people, and buildings

Gebruiksvriendelijk en stapsgewijze invoering

Het digitaliseren van verkeersmanagement brengt ook een nieuwe werkwijze met zich mee. En dat is niet altijd eenvoudig. Want hoe zorg je ervoor dat de verkeersdata accuraat en van goede kwaliteit zijn? Hoe kun je ervaring opdoen? En vooral, waar moet je beginnen? Het VM-IVRA team beschikt over de nodige kennis om wegbeheerders hierbij te begeleiden. Samen inventariseren we welke diensten kansrijk zijn voor jouw regio en wat ervoor nodig is om deze in te zetten.


Al met relatief beperkte verkeerskundige inspanningen  kun je de VM-IVRA keten laten functioneren. We laten je zien hoe je komt van verkeersdata naar routeadvies op maat én maatschappelijk verantwoord.


Zo zorgen we voor meer achtergrondinformatie over de werking van de toepassingen, aansluitdocumenten, werkinstructies, handleidingen en e-learnings. We organiseren regelmatig bijeenkomsten, demonstraties en webinars. En je kunt in het gebruikersoverleg vragen stellen en feedback geven voor verbetering van de diensten. Heb je verder advies nodig, dan kun je ook onze helpdesk raadplegen.

Samenwerking met het nationaal dataportaal wegverkeer

In dit alles werken we nauw samen met het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) voor de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke diensten en integratie in de bestaande NDW-tools. Zo maken we het makkelijker en overzichtelijker voor wegbeheerders en hebben serviceproviders één dataportaal waar ze de data kunnen ontsluiten. Wel zo makkelijk!

VM-IVRA maakt gebruik van de volgende NDW-tools

DIEGO

Diego is de slimme alles-in-één tool van NDW voor wegbeheerders die overstappen op digitale regelscenario’s. Met deze tool kun je makkelijk en efficiënt regelscenario’s opstellen, goedkeuren, beheren en raadplegen.

MELVIN

Een applicatie van NDW waarmee geplande wegwerkzaamheden en omleiding kunnen worden ingevoerd (door wegbeheerders) en kunnen worden bekeken, door iedereen.

George

George is de muteerapplicatie voor het Nationaal Wegenbestand. Via George kunnen wegbeheerders zelf hun aanpassingen in de openbare ruimte digitaal verwerken. Denk aan bebording, milieu en schoolzones.

vm-ivra is win-win

Dit levert voordeel op voor alle betrokken partijen, want:

  • Weggebruikers komen veilig, duurzaam en met zo min mogelijk vertraging aan op hun bestemming en worden geleid via sociaal wenselijke routes. Ook geven ze feedback op de in-car diensten zodat serviceproviders deze verder kunnen verbeteren.
  • Serviceproviders kunnen eigen data verrijken met data van wegbeheerders, de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren en maatschappelijk verantwoord routeadvies aanbieden waardoor de waardering van de gebruikers toeneemt.
  • Wegbeheerders kunnen weggebruikers op maat informeren en routeadvies via sociaal wenselijke wegen aanbieden. Daarnaast kunnen ze weggebruikers bereiken op locaties waar nu geen fysieke middelen (zoals een informatiepaneel) staan, omdat de meldingen in-car verschijnen.

Een win-win-win situatie dus!

ONDERDEEL VAN TALKING TRAFFIC

Het project VM-IVRA is onderdeel van het RWS-programma Talking Traffic en wordt uitgevoerd onder de vlag van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). Het programma Talking Traffic werkt aan innovatieve oplossingen om het verkeer veiliger, schoner en slimmer te maken met behulp van verkeersdata. 

Hiermee kunnen wegbeheerders het verkeer beter sturen en gaan weggebruikers goed geïnformeerd op weg. Bij verkeersdata hebben we het over 15 data-items, de zogenoemde Data Top 15. Met deze video ben je in 2 minuten volledig op de hoogte van het werk van Talking Traffic.

Contact VM-IVRA

Wil je ook kennis maken met de verschillende VM-IVRA toepassingen voor digitaal verkeersmanagement en deze inzetten in de regio? Of wil je vrijblijvend een gesprek met onze omgevingsmanager inplannen om te kijken welke diensten er voor jouw regio relevant zijn? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Contact VM-IVRA

Team VM-IVRA: van links naar rechts Rolf Krikke, Irma van ´t Hek, Ronnie Quaink, Marieke Bijl, Gerard Martens, Esther de Waard, Eline Loogman en Mark ten Brummelhuis

Contact
Sluit