Samenwerking

Samenwerking

samenwerking

Om een gedegen data-uitwisseling mogelijk te maken en automobilisten van actuele info te voorzien, werken we bij VM-IVRA nauw samen met partners in de dataketen, te weten: wegbeheerders, NDW, serviceproviders, data-leveranciers, autofabrikanten en logistiek dienstverleners. Ook overleggen we regelmatig met het Landelijk Verkeermanagement Beraad, Verkeerscentrum Nederland, CROW, de 5 regionale verkeerscentrales, de RTT’s (regionale tactische teams verkeersmanagement) en de RDT’s (regionale datateams). Maar ook met regionale bereikbaarheidsprogramma’s zoals SmartwayZ.NL, Zuid-Holland Bereikbaar e.d.

kansen

Door het slim benutten van de kansen die digitalisering en technologie bieden, kunnen we de weggebruikers nóg beter informeren. Wegbeheerders kunnen dankzij de serviceproviders weggebruikers op maat informeren én routeadvies via sociaal wenselijke wegen aanbieden. En relevante informatie bieden en handelingsperspectief bieden voor weggebruikers voor wie het ook van toepassing is. Ook zijn weggebruikers bereikbaar op locaties waar nu geen fysieke middelen, omdat de meldingen in-car verschijnen.

Leerervaringen delen

Bij ons maandelijks gebruikersoverleg kun je vragen stellen en feedback kunt geven voor verbetering van de VM-IVRA diensten. En via de VM-IVRA nieuwsbrieven en Linkedin community delen we regelmatig leerervaringen van serviceproviders en wegbeheerders. Wil je ook ervaringen delen? Mail ons dan via [email protected].

Interviews

Contact VM-IVRA

Wil je ook kennis maken met de verschillende VM-IVRA toepassingen voor digitaal verkeersmanagement en deze inzetten in de regio? Of wil je vrijblijvend een gesprek met onze omgevingsmanager inplannen om te kijken welke diensten er voor jouw regio relevant zijn? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Contact VM-IVRA

Team VM-IVRA: van links naar rechts Rolf Krikke, Irma van ´t Hek, Ronnie Quaink, Marieke Bijl, Gerard Martens, Esther de Waard, Eline Loogman en Mark ten Brummelhuis

Contact
Sluit