Werken aan in-car services met waarde voor de weggebruiker

Paul Goes is vanuit de ANWB al een tijdje betrokken bij het project VM-IVRA. We vroegen hem naar de toekomst van verkeersmanagement en specifiek naar het belang van in-car services. Een mooi voorbeeld hiervan is de ANWB-Onderweg app die gebruikers informeert over allerlei incidenten. Denk daarbij aan wegwerkzaamheden, ongevallen, obstakels en andere zaken die op de route kunnen gebeuren. Binnen VM-IVRA biedt de app nu de ‘schoolzone’ dienst aan. De ANWB is daarnaast aan het onderzoeken hoe ze wegbeheerders verder kunnen bijstaan, bijvoorbeeld in de vorm van vooraankondigingen bij wegwerkzaamheden en andere berichten. 

Volgens Paul Goes gaan verkeersmanagement en de ANWB hand in hand. “Ik verwacht dat we nog lang betrokken zullen zijn bij dit soort projecten die verkeersinformatie in de auto brengen. Weggebruikers worden hierdoor steeds beter geïnformeerd en passen daar hun rijgedrag op aan. Zolang de waarde voor de gebruiker er is kunnen we hier nog ontzettend mooie dingen mee doen.”

Volgens Paul was het vanuit de ANWB dan ook een logische stap om aan te sluiten bij VM-IVRA met de ANWB Onderweg-app. Vanuit het perspectief van de ANWB als autoriteit op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid is dit een mooie stap in de juiste richting om innovatieve toepassingen in de auto in te zetten.

In de schoolzone pilot beproeft VM-IVRA met behulp van de ANWB-Onderweg app in-car waarschuwingen. Gebruikers krijgen dan via de app een melding wanneer een geplande route door een zogenaamde schoolzone heen gaat. Dit zijn gebieden rondom een basisschool, meestal al herkenbaar door speciale borden en wegbelijning. De melding in de app wordt zowel op de kaart tijdens de navigatie getoond als een in-app bericht waarmee ze gebruikers extra waarschuwen om de snelheid te matigen. De app-melding draagt hierdoor bij aan een nog veiligere schoolomgeving. Het gaat vooralsnog om een proef van zes maanden, in samenwerking met zo’n 500 scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Helmond en Meijerijstad. 

“We zien nu al dat er een grote mate van tevredenheid is over de in-car diensten binnen de Onderweg-app. Gebruikers zijn zeer betrokken en willen de dienst ook graag helpen verbeteren. Ze zien het nut ervan in en passen hun rijgedrag aan. Dit laatste is erg belangrijk, omdat het weggedrag uiteindelijk door de gebruiker bepaald wordt. Dat wegbeheerders één generieke boodschap verspreiden aan alle weggebruikers en serviceproviders weggebruikers gepersonaliseerd en op maat informeren, is een interessant spanningsveld waarin beide partijen elkaar moeten blijven vinden. Uiteindelijk is er een gezamenlijk doel en dat is de gebruiker zo goed mogelijk informeren. Zolang dit doel bij zowel serviceproviders als wegbeheerders voorop staat, blijven we naar elkaar toe bewegen.”

“Een belangrijk aandachtspunt in deze samenwerking is het continu monitoren of weggebruikers bepaalde zaken wel of niet relevant en handig vinden om over geïnformeerd te worden”, aldus Paul. “We moeten voorkomen dat we van alles door serviceproviders laten implementeren, zonder kritisch te zijn of iets daadwerkelijk waarde toevoegt voor de weggebruiker.”

 

Verwante Artikelen

In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

VM-IVRA heeft van 500 scholen in Nederland data over locaties, schooltijden en vakanties in kaart gebracht en deelt dit met serviceproviders Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en de ANWB. Doel van de in-car dienst schoolzones is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen door weggebruikers in-car te attenderen op het naderen van een schoolzone en hen waar mogelijk ook om te leiden via andere wegen.

Marktconsultatie inkoop in-car informatiediensten van start

Vanaf 13 mei start Rijkswaterstaat met een marktconsultatie ter voorbereiding op de strategische besluitvorming voor de inkoop van informatiediensten voor inzet door alle wegbeheerders in Nederland. De verschuiving van informatievoorziening van wegkant naar in-car-systemen, in gang gezet door het groeiende gebruik van navigatiesystemen en -diensten, vormt namelijk een belangrijke motivatie voor deze diensten.