In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

Sinds december 2022 is het mogelijk om informatie over schoollocaties en schooltijden te delen met leveranciers van navigatiesystemen. Heel handig, want navigatiesystemen kunnen zo automobilisten in de auto waarschuwen voor een naderende schoolzone, mogelijk overstekende kinderen of zelfs een alternatieve route voorstellen. Om erachter te komen hoe dit in de praktijk het beste werkt, zijn wegbeheerders en NDW onder de vlag van het project VM-IVRA met een proef gestart.

Schoollocaties en -tijden delen met serviceproviders

De datapartners in de proef zijn inmiddels druk bezig met het in kaart brengen van de schoolzones van 500 basisscholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Helmond en Meijerijstad en het verwerken van de specifieke schooldata. Data over locaties en aanwezige schoolzones die relevant zijn voor serviceproviders. De basisscholen zelf dragen ook bij aan de proef door informatie aan te leveren over schooltijden, vakanties en vrije dagen bij de PO-raad. De PO-raad publiceert deze gegevens weer op Scholenopdekaart.nl. De (navigatie)apps willen namelijk alleen waarschuwen op tijden dat er kinderen van en naar school onderweg zijn. Dit zijn namelijk de momenten waarop het extra druk is bij de scholen.

ANWB-app Onderweg waarschuwt voor naderende schoolzones

Dat de ANWB ook meedoet aan de VM-IVRA proef met schoolzones, is een logische stap. De ANWB attendeert via de Onderweg app gebruikers in de auto nu ook al dat er bepaalde veiligheidsmeldingen en/of zones zijn waarop zij moeten letten. De melding schoolzones is hier een mooi voorbeeld van, want dichtbij scholen is extra voorzichtigheid geboden. “Automobilisten ontvangen via de app een in-car waarschuwing wanneer ze een schoolzone naderen en we kunnen ze waar mogelijk ook een route om de schoolzone heen adviseren. De schoolzones zijn voor ons een eerste stap binnen VM-IVRA en een goede start om structureel samen te werken met wegbeheerders”, aldus Manon Haagmans, customer journey lead Onderweg bij de ANWB.

Bij de VM-IVRA proef wordt de informatie over scholen eveneens gemeld in de (navigatie)systemen van Flitsmeister (Be-Mobile), Waze (TripService) en Onderweg (Locatienet). Naast de genoemde serviceproviders doet ook Geojunxion (voorheen bekend als AND Mapping) mee.

Wat wordt er zoal beproefd?

Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) verzamelt alle schoolgerelateerde informatie en stuurt deze door richting de serviceproviders.  Zo kunnen  zij weggebruikers op maat waarschuwen over naderende schoolzones. In de proef is er zowel aandacht voor technische aspecten, zoals de werking van de dataketen en de kwaliteit van de data, als voor de organisatorische en functionele aspecten. Denk hierbij aan samenwerking en voorwaarden voor datalevering als ook het bereik van de dienst. In de proef onderzoeken we welke keuzes serviceproviders maken bij het overnemen en toepassen van de data, en waarom. Bijvoorbeeld het maken van onderscheid tussen schoolzones, schoolstraten en schoolzones in een woonerf,  en hoeveel waarschuwingen te versturen per gebruiker. Dit doen we om de meerwaarde voor weggebruikers, serviceproviders en wegbeheerders in beeld te brengen.

 De resultaten van de  proef worden rond de zomer verwacht.

Meer informatie

Meer weten over de proef, dan kun je ook deze NDW-pagina raadplegen.

 

 

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.