Veelbelovende resultaten schoolzone proef VM-IVRA

Verkeersonveiligheid rond basisscholen, met problemen zoals te hoge snelheden en vrachtverkeer in woonwijken, vereist dringende aandacht. Kinderen zijn kwetsbaar omdat ze verkeerssituaties nog moeten leren begrijpen. Maatregelen zoals drempels, lagere snelheidslimieten en waarschuwingssignalen zijn nodig, maar blijken vaak onvoldoende om de veiligheid te garanderen. Sinds kort kunnen serviceproviders via navigatiesystemen ook een steentje bijdragen door informatie over schoolzones en -tijden te delen. Zo kunnen ze automobilisten waarschuwen voor naderende schoolzones en overstekende kinderen. In het voorjaar van 2023 voerde VM-IVRA een grootschalige proef uit in vijf Nederlandse gemeenten met 447 scholen om deze in-car waarschuwingen voor schoolzones te testen.

VM-IVRA en NDW hebben vanaf december 2022 met verschillende serviceproviders, waaronder Flitsmeister, Tripservice, ANWB en Locatienet, schoolzone data in hun navigatiesystemen getest. Data-intermediair GeoJunxion gebruikte de schoolzone data voor klanten in de logistieke en automotive sector. De proef onderzocht technische, organisatorische en functionele aspecten en werd uitgevoerd tot juni 2023.

De proef leverde veelbelovende resultaten op. We zetten de belangrijkste bevindingen voor je op een rijtje:

•    De kwaliteit van de verzamelde data is als goed beoordeeld, hoewel continue aandacht voor de kwaliteit nodig blijft;
•    Weggebruikers waardeerden de verstrekte informatie als nuttig, wat leidde tot aangepast rijgedrag;
•    Serviceproviders reageerden eveneens positief, hoewel ze verschillende benaderingen hanteerden bij het integreren van de schoolzone data, waarbij complexiteit en informatieverzadiging werden vermeden. Schooltijdinformatie was essentieel.
•    Gemeenten en provincies steunen verdere uitbreiding van de dienst. Serviceproviders, automotive en transportsector tonen eveneens interesse in de schoolzone data voor hun routeadviezen.

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel weggebruikers als wegbeheerders de meerwaarde van waarschuwingen voor schoolzones erkennen als bijdrage aan een veiligere schoolomgeving. Dit onderwerp blijft ook politiek relevant in veel gemeentes en provincies. De deelnemende serviceproviders geven aan dat de schoolzonedata voor hen in potentie interessant is, maar ook technische uitdagingen geeft. Zo zijn er in de pilot bijvoorbeeld nog geen alternatieve routes om de schoolzone te vermijden verstrekt, maar streven de serviceproviders hier in de toekomst wel naar. Geojunxion zet na de proef de distributie van de data voort. 

Uit de evaluatie komen verder nog enkele aanbevelingen en aandachtspunten zoals het landelijk beschikbaar maken van gegevens over schoolzones als open data. Maar ook het zorgen voor een goede organisatie van kwaliteitsborging van de schoolzone data en het selecteren van te delen gegevens. Ook vraagt de fysieke inrichting van schoolzones om meer uniformiteit, zodat deze ook herkenbaar is als schoolzone voor de automobilist. 

Op basis van de veelbelovende resultaten onderzoeken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NDW en VM-IVRA momenteel de mogelijkheden voor een landelijke uitbreiding van de dienst.

Verwante Artikelen

In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

VM-IVRA heeft van 500 scholen in Nederland data over locaties, schooltijden en vakanties in kaart gebracht en deelt dit met serviceproviders Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en de ANWB. Doel van de in-car dienst schoolzones is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen door weggebruikers in-car te attenderen op het naderen van een schoolzone en hen waar mogelijk ook om te leiden via andere wegen.

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.