Veel media-aandacht voor landelijke opschaling in-car waarschuwing schoolzones

Automobilisten kunnen vanaf volgend jaar in heel Nederland een digitale melding krijgen bij het naderen van een schoolzone. Uit de grootschalige VM-IVRA proef – dit voorjaar gehouden in 5 steden – blijkt dat ruim de helft van de automobilisten alerter en langzamer rijdt in een schoolzone na een waarschuwing via de (navigatie)app. De deelnemende serviceproviders hebben te kennen gegeven de schoolzonedata ook na de proef te willen verwerken in hun reisadvies. Interesse is er ook bij de logistieke sector, Google Maps en autofabrikanten Kia en Hyundai die de data graag willen gebruiken. 

Wegbeheerders kunnen vanaf het tweede kwartaal 2024 toetsen of de schoolzones in hun gemeente correct in beeld zijn gebracht in de NDW-tool George. En zo niet, de ontbrekende schoolzones op de kaart intekenen. Ook kunnen zij scholen stimuleren om de informatie over schooltijden, vrije dagen en vakanties actueel te houden op Scholen op de Kaart van de PO-raad (de sectorvereniging voor primair onderwijs). De bekendmaking dat de schoollocaties en -tijden vanaf 2024 in heel Nederland als open data beschikbaar komt, was in talloze dagbladen en vakbladen terug te vinden. Een prachtige mijlpaal voor alle betrokkenen van de pilot en een veelbelovende stap in de richting van een veiligere verkeersomgeving voor kinderen rond scholen. 

Vanaf december 2022 tot juni 2023 is er geëxperimenteerd met de digitale waarschuwing in vijf gemeenten: Amsterdam, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Meijerijstad en Rotterdam. Niet alleen brachten die gemeenten de locaties van hun 190 schoolzones in kaart, maar ze maakten met de PO-raad ook een database met alle informatie over de schooltijden en schoolvakanties. NDW verzamelde alle schoolinformatie en deelde deze met serviceproviders. De schoolzone data werd vervolgens geïntegreerd in de systemen van Flitsmeister (Be-Mobile), Waze (TripService), ANWB Onderweg (ANWB) en Onderweg (Locatienet). Data-intermediair GeoJunxion gebruikte de gegevens in hun informatiediensten voor klanten in de logistieke en automotive sector. Serviceproviders konden zo op maat gemaakte waarschuwingen aan automobilisten verstrekken wanneer ze zich in de buurt van schoolzones bevonden. Automobilisten ontvingen in-car waarschuwingen via de app wanneer ze een schoolzone naderden. 

De VM-IVRA proef richtte zich op zowel technische aspecten zoals de werking van de dataverbinding en de datakwaliteit, als op organisatorische en functionele aspecten, zoals samenwerking en voorwaarden voor gegevenslevering, evenals de reikwijdte van de dienst. De schoolzone dienst is van grote maatschappelijke waarde gebleken en heeft veel interesse gewekt bij gemeenten, scholen, serviceproviders én weggebruikers.

Verwante Artikelen

In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

VM-IVRA heeft van 500 scholen in Nederland data over locaties, schooltijden en vakanties in kaart gebracht en deelt dit met serviceproviders Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en de ANWB. Doel van de in-car dienst schoolzones is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen door weggebruikers in-car te attenderen op het naderen van een schoolzone en hen waar mogelijk ook om te leiden via andere wegen.

Reacties