Samenwerken in de dataketen om service te verbeteren

Eerder deze maand spraken we met Jurgen Rutgers van TripService. TripService is al geruime tijd betrokken bij VM-IVRA en levert via Waze onder meer informatie over gewenste omleidingsroutes bij geplande wegwerkzaamheden en incidenten. Daarnaast waarschuwt Waze weggebruikers voor milieuzones en schoolzones en verspreidt het serviceberichten bij ingesloten verkeer zoals een ongeluk in een tunnel. De weggebruiker ontvangt dan direct een handelingsperspectief vanuit de verkeerscentrale via Waze. Dankzij de samenwerking met wegbeheerders in VM-IVRA, heeft TripService de in-car diensten van Waze kunnen verbeteren.

“Via VM-IVRA zijn we intensiever in gesprek gekomen met het NDW en Rijkswaterstaat over de wensen die er vanuit wegbeheerders zijn in relatie tot serviceproviders. Wensen die niet altijd aansluiten bij de mogelijkheden van de serviceproviders. Het is prettig dat we elkaar snel wisten te vinden en in gesprek konden gaan over de (on)mogelijkheden en het zo goed mogelijk inpassen van de wensen. Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot een verbetering van de in-car diensten van Waze aan de weggebruikers,” aldus Jurgen Rutgers.

Volgens Jurgen worden de in-car diensten van VM-IVRA door Waze gebruikers over het algemeen goed beoordeeld. TripService ontvangt bijvoorbeeld feedback van gebruikers dat meldingen niet meer actueel zijn, waardoor ze dit kunnen melden aan VM-IVRA.

Vanuit een centrale gedachte tot individuele adviezen komen
Jurgen voorziet voor nu en in de toekomst een grote rol voor serviceproviders om uiteindelijk de gebruiker optimaal te informeren en te ondersteunen in zijn reis, uitgaande van de voorwaarden die zijn aangegeven door wegbeheerders. Dus niet die ene omleidingsroute, maar samen kijken welke sluiproutes niet wenselijk zijn. Vanuit de gebruiker leren denken en dan kun je dankzij serviceproviders echt op maat gemaakte adviezen aan weggebruikers geven. “Het begint ermee dat je elkaars uitdagingen begrijpt”. De wegbeheerder heeft bijvoorbeeld één optimale omleidingsroute, een serviceprovider heeft een algoritme dat op basis van meerdere variabelen de meest optimale route bepaalt. Daar zit in de kern al een verschillend uitgangspunt en die moet je goed van elkaar weten om vervolgens de vertaalslag te kunnen maken naar een praktische invulling. Maar dat is al aardig gelukt binnen VM-IVRA. Je kunt prima vanuit een centrale gedachte tot individuele adviezen komen.”

“Alleen maar werken met fysieke bebording heeft geen zin meer voor wegbeheerders, je zult de weggebruiker ook in de auto optimaal moeten gaan bedienen. Daar is VM-IVRA bij uitstek het platform voor om dit laagdrempelig in te zetten.”

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.