Automobilisten reageren positief op servicebericht ingesloten verkeer

Een veelbelovende nieuwe toepassing van VM-IVRA die dit voorjaar is getest, betreft het verzenden van serviceberichten bij volledige wegafsluitingen vanuit Verkeerscentrum Nederland (VCNL). Deze toepassing stelt VCNL in staat om specifieke serviceberichten, inclusief uitleg en instructies over wat te doen of te vermijden, te verspreiden. Deze berichten worden dan via serviceproviders verzonden naar een selecte groep gebruikers in de buurt van het incident. Ze bevatten gedetailleerde instructies van de wegbeheerder om de veiligheid te vergroten en begrip te kweken bij weggebruikers.

De VM-IVRA-dataverbinding, inclusief de intekentool, is tijdens de proef succesvol gebruikt voor het delen van deze serviceberichten en integreert naadloos met het proces van VCNL. Tijdens de testperiode werden in totaal 44 serviceberichten voor ingesloten verkeer verspreid, wat vaker gebeurde dan oorspronkelijk verwacht. Ook blijkt uit de proef dat automobilisten in bepaalde situaties (zeer) positief reageerden op de serviceberichten voor ingesloten verkeer. 

Ook de serviceproviders staan positief tegenover het delen van de ‘veiligheids-gerelateerde’ verkeersdata. Het servicebericht kan de eigen data namelijk verrijken met informatie over het ‘waarom’. Een basisvoorwaarde om het servicebericht door te leveren in hun diensten, is wel dat het kwalitatief goede data betreft. En het is wel van belang dat het delen van een servicebericht exclusief blijft voor bijzondere situaties met ingesloten verkeer. Tegelijkertijd moeten serviceproviders vanuit hun businessmodel prioriteiten stellen in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe diensten. Het servicebericht staat daarbij, ook gelet op het aantal gebruikers voor wie het servicebericht relevant is, niet vanzelfsprekend bovenaan.

Een interessant voorbeeld in de proef, is een situatie met een ongeval op de A16 nabij de Belgische grens. Omdat Belgische automobilisten gewend zijn uit te wijken naar de vluchtstrook om hulpdiensten te laten passeren en Nederlandse automobilisten gewend zijn dat hulpdiensten over de vluchtstrook passeren, konden hulpdiensten de plek van het ongeval lastig bereiken. In zo’n situatie heeft het delen van een instructie wat (niet) te doen absoluut meerwaarde.

Al met al biedt het servicebericht als extra communicatiekanaal dus een uitstekende mogelijkheid om automobilisten beter, op maat en sneller, te informeren. Een verbetering van de tekst van een servicebericht is wel gewenst. De resultaten van uitgevoerde beproeving bieden voor VM-IVRA en VCNL in ieder geval voldoende aanleiding om te onderzoeken of er een vervolg kan komen. 

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

VM-IVRA en VCNL starten proef met servicebericht voor ingesloten verkeer

Op 12 april werd bij VCNL de feestelijke aftrap van de nieuwste VM-IVRA proef gevierd: in-car serviceberichten voor ingesloten verkeer. Bij deze proef worden in-car serviceberichten gestuurd aan weggebruikers die ingesloten zijn bij ongevallen en niet kunnen uitwijken of omrijden en eigenlijk geen handelingsperspectief hebben. Met een in-car servicebericht kan de wegbeheerder hen gericht voorzien van meer informatie over dat specifieke ongeval en, indien nodig, gebruikersgerichte instructies geven.

Bevindingen Proof of Concept VM-IVRA 2022 op een rij

Het VM-IVRA project hield in het voorjaar en zomer van 2022 een zogeheten Proof of Concept om te zien óf en zo ja wat de meerwaarde is van het uitwisselen van verkeersdata. Daarmee is een significante en belangrijke stap gezet in de transitie van wegkant- naar in-car informatie. We zetten de belangrijkste bevindingen van de VM-IVRA Proof of Concept even voor je op een rijtje: