Tilburg doet ervaring op met digitaal informeren van weggebruikers

De gemeente Tilburg staat voor een grote uitdaging met geplande wegwerkzaamheden in 2024, waardoor de doorstroming en bereikbaarheid van de stad en het centrum onder druk komt te staan. In de wetenschap dat reizigers steeds meer behoefte aan realtime en gepersonaliseerde informatie hebben en steeds meer gebruik maken van in-car informatie, verkende de gemeente daarom nieuwe wegen in het verstrekken van digitale informatie aan weggebruikers om de verwachte verkeershinder te beperken. Aan de hand van een proef tijdens de werkzaamheden aan de Ringbaan-Oost in Tilburg in september 2023, wilde de gemeente ervaring opdoen met het gebruik van VM-IVRA diensten, als aanvulling op tijdelijke bebording. De proef leverde de gemeente waardevolle inzichten op. Zo liet de proef niet alleen zien dat het digitaal informeren een aanvulling kan zijn op traditionele bebording, maar ook dat het potentieel heeft om de verwachte verkeershinder te verminderen. Op basis van de ervaringen uit de proef verkent Tilburg nu of in-car informatie ook toegepast kan worden bij meerdere of grotere projecten, zoals de werkzaamheden in de binnenstad in 2024.

Uit de proef zijn belangrijke bevindingen voortgekomen:

Zo blijkt dat het cruciaal is om definitieve plannen en tekeningen minstens drie weken voor de werkzaamheden beschikbaar te hebben. Het gebied voor vooraankondigingsmeldingen stemt niet altijd overeen met het gebruikte gebied door dienstverleners, wat handmatige correctie vereist. Koppelingen tussen VM-IVRA en Melvin, en VM-IVRA en Diego, gaan dit vanaf 2024 automatiseren.

De vooraankondigingen zijn duidelijk en begrijpelijk voor weggebruikers en de technische dataketen werkte naar behoren. Er is wel ruimte voor verbetering in het doorgeven van meldingen via apps, waarbij gebruikers soms meerdere handelingen moeten verrichten om de omleidingstekst te zien. Het doorgeven van meldingen via de apps verliep nog niet in alle gevallen perfect.

Er zijn totaal meer dan 20.000 meldingen verstuurd door Flitsmeister waarmee ruim 17.000 unieke gebruikers zijn bereikt. Het bereik van de hoeveelheid weggebruikers was in de proef beperkt door het beperkte aantal apps die meededen. Door meerdere apps in te zetten, kunnen ook meer weggebruikers bereikt worden. Uit de beschikbare gegevens is helaas niet vast te stellen wat het effect van de digitale informatie is op de doorstroming; het betreft een aanvulling op de tijdelijke bebording.

Het potentieel van digitale informatie werd verder onderstreept door de actieve betrokkenheid van het VM-IVRA team, dat de bevindingen uit de pilot vertaalde naar concrete eisen en wensen voor toekomstige dienstverleners. De vooraankondigingen worden medio 2024 via Melvin direct gekoppeld aan de (navigatie)providers. Hierdoor blijft extra inspanning voor wegbeheerders beperkt tot het toevoegen van de vooraankondigingsinformatie in Melvin.

Hoewel er nog enkele uitdagingen zijn, zoals het meten van het effect op de doorstroming, ziet de gemeente veelbelovende mogelijkheden in het gebruik van in-car informatiediensten, zeker na verdere doorontwikkeling van de gebruikte tools. Zo kunnen in de loop van 2024 vooraankondigingen en omleidingen eenvoudig via een koppelingen met bestaande systemen (Melvin/Diego) worden toegepast en ook functionaliteiten als schoolzones en milieuzones worden toegevoegd.

Het is van groot belang dat wegbeheerders zoals Tilburg blijven experimenteren met in-car informatie om weggebruikers te informeren over wegwerkzaamheden. En door de inzet goed te evalueren kunnen we bij VM-IVRA de diensten steeds weer een beetje verbeteren. Zo blijven met z’n allen leren en diensten verder door ontwikkelen.

Verwante Artikelen

Inspiratiesessie over het verkeersveiliger maken van omleidingen

Bij wegwerkzaamheden worden vaak alternatieve routes geadviseerd voor alle verkeer dat normaal door het werkvak zou rijden. Maar wat gebeurt er als verkeersveiligheid ook wordt meegewogen? Dit complexe vraagstuk stond centraal tijdens een VM-IVRA bijeenkomst op 6 maart in Nieuwegein, waarbij een mix van wegbeheerders, aannemers, verkeersadviseurs, wetenschappers en serviceproviders samenkwam om te bespreken hoe dit beter kan.

Bevindingen Proof of Concept VM-IVRA 2022 op een rij

Het VM-IVRA project hield in het voorjaar en zomer van 2022 een zogeheten Proof of Concept om te zien óf en zo ja wat de meerwaarde is van het uitwisselen van verkeersdata. Daarmee is een significante en belangrijke stap gezet in de transitie van wegkant- naar in-car informatie. We zetten de belangrijkste bevindingen van de VM-IVRA Proof of Concept even voor je op een rijtje:

Reacties