Tilburg doet ervaring op met digitaal informeren van weggebruikers

De gemeente Tilburg staat voor een grote uitdaging met geplande wegwerkzaamheden in 2024, waardoor de doorstroming en bereikbaarheid van de stad en het centrum onder druk komt te staan. In de wetenschap dat reizigers steeds meer behoefte aan realtime en gepersonaliseerde informatie hebben en steeds meer gebruik maken van in-car informatie, verkende de gemeente daarom nieuwe wegen in het verstrekken van digitale informatie aan weggebruikers om de verwachte verkeershinder te beperken. Aan de hand van een proef tijdens de werkzaamheden aan de Ringbaan-Oost in Tilburg in september 2023, wilde de gemeente ervaring opdoen met het gebruik van VM-IVRA diensten, als aanvulling op tijdelijke bebording. De proef leverde de gemeente waardevolle inzichten op. Zo liet de proef niet alleen zien dat het digitaal informeren een aanvulling kan zijn op traditionele bebording, maar ook dat het potentieel heeft om de verwachte verkeershinder te verminderen. Op basis van de ervaringen uit de proef verkent Tilburg nu of in-car informatie ook toegepast kan worden bij meerdere of grotere projecten, zoals de werkzaamheden in de binnenstad in 2024.

Uit de proef zijn belangrijke bevindingen voortgekomen:

Zo blijkt dat het cruciaal is om definitieve plannen en tekeningen minstens drie weken voor de werkzaamheden beschikbaar te hebben. Het gebied voor vooraankondigingsmeldingen stemt niet altijd overeen met het gebruikte gebied door dienstverleners, wat handmatige correctie vereist. Koppelingen tussen VM-IVRA en Melvin, en VM-IVRA en Diego, gaan dit vanaf 2024 automatiseren.

De vooraankondigingen zijn duidelijk en begrijpelijk voor weggebruikers en de technische dataketen werkte naar behoren. Er is wel ruimte voor verbetering in het doorgeven van meldingen via apps, waarbij gebruikers soms meerdere handelingen moeten verrichten om de omleidingstekst te zien. Het doorgeven van meldingen via de apps verliep nog niet in alle gevallen perfect.

Er zijn totaal meer dan 20.000 meldingen verstuurd door Flitsmeister waarmee ruim 17.000 unieke gebruikers zijn bereikt. Het bereik van de hoeveelheid weggebruikers was in de proef beperkt door het beperkte aantal apps die meededen. Door meerdere apps in te zetten, kunnen ook meer weggebruikers bereikt worden. Uit de beschikbare gegevens is helaas niet vast te stellen wat het effect van de digitale informatie is op de doorstroming; het betreft een aanvulling op de tijdelijke bebording.

Het potentieel van digitale informatie werd verder onderstreept door de actieve betrokkenheid van het VM-IVRA team, dat de bevindingen uit de pilot vertaalde naar concrete eisen en wensen voor toekomstige dienstverleners. De vooraankondigingen worden medio 2024 via Melvin direct gekoppeld aan de (navigatie)providers. Hierdoor blijft extra inspanning voor wegbeheerders beperkt tot het toevoegen van de vooraankondigingsinformatie in Melvin.

Hoewel er nog enkele uitdagingen zijn, zoals het meten van het effect op de doorstroming, ziet de gemeente veelbelovende mogelijkheden in het gebruik van in-car informatiediensten, zeker na verdere doorontwikkeling van de gebruikte tools. Zo kunnen in de loop van 2024 vooraankondigingen en omleidingen eenvoudig via een koppelingen met bestaande systemen (Melvin/Diego) worden toegepast en ook functionaliteiten als schoolzones en milieuzones worden toegevoegd.

Het is van groot belang dat wegbeheerders zoals Tilburg blijven experimenteren met in-car informatie om weggebruikers te informeren over wegwerkzaamheden. En door de inzet goed te evalueren kunnen we bij VM-IVRA de diensten steeds weer een beetje verbeteren. Zo blijven met z’n allen leren en diensten verder door ontwikkelen.

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

Marktconsultatie inkoop in-car informatiediensten van start

Vanaf 13 mei start Rijkswaterstaat met een marktconsultatie ter voorbereiding op de strategische besluitvorming voor de inkoop van informatiediensten voor inzet door alle wegbeheerders in Nederland. De verschuiving van informatievoorziening van wegkant naar in-car-systemen, in gang gezet door het groeiende gebruik van navigatiesystemen en -diensten, vormt namelijk een belangrijke motivatie voor deze diensten.

Reacties