Even voorstellen: Irma van ‘t Hek omgevingsmanager VM-IVRA

Hierbij introduceren we onze nieuwe omgevingsmanager, Irma van ’t Hek. Irma is al sinds 2018 bij Rijkswaterstaat werkzaam in het programma Talking Traffic als Manager Programmabeheersing. Eind 2023 pakte ze ook de rol van omgevingsmanager voor VM-IVRA op. “Als omgevingsmanager ben ik betrokken bij de landelijke uitrol van verschillende diensten. Mijn taak is om samen met wegbeheerders, stap voor stap de weg vrij te maken voor het gebruik van deze diensten. Je zult me tegenkomen in diverse verkeersmanagement netwerken, waarbij we wegbeheerders aanmoedigen om de overstap naar digitaal verkeersmanagement te maken en er ervaring mee op te doen. Samen leren, samen optrekken en samenwerken staan hierbij centraal”.

Eén van Irma’s grootste drijfveren is om in complexe innovatieve en duurzame samenwerkingsverbanden de teamdynamiek te doorgronden en te sturen. Door samen ‘de handen uit de mouwen te steken’ om zo de weg naar innovatie te kunnen effenen en doelen te kunnen verwezenlijken. Irma vindt het vooral boeiend om verschillende perspectieven samen te brengen, af te wegen en te verbeteren. Om met elkaar tot inzicht te komen, mogelijkheden te creëren en om vervolgstappen te zetten die bijdragen aan het resultaat.

Wegbeheerders stimuleren om de VM-IVRA diensten in te zetten, zodat ze essentieel worden voor wegbeheer en verkeersmanagement op alle niveaus, daar ligt de focus. Dat wegbeheerders steeds enthousiaster worden en de VM-IVRA diensten steeds vaker gaan inzetten, waardoor de inzet zich als een sneeuwbaleffect over Nederland verspreidt. Dat we samen streven naar een nationale inzet van betrouwbare VM-IVRA diensten, geïntegreerd in de navigatie-apps die door weggebruikers worden gebruikt.

Irma kijkt het meest uit naar de positieve effecten van VM-IVRA op de weg. Om niet langer ‘keer om’-meldingen te ontvangen of voor afgesloten wegen te staan, terwijl de navigatie-app iets anders zegt. Hoewel VM-IVRA nog niet zover is, is ze optimistisch en vertrouwt erop dat dergelijke situaties zich in de toekomst zullen oplossen. “Door het gebruik van digitaal verkeersmanagement ontstaat er betere communicatie tussen wegbeheerder en weggebruikers. We beginnen te beseffen dat we elkaar nodig hebben en ervaren de meerwaarde van de in-car datadiensten wat leidt tot wederzijdse voordelen voor beide partijen”.

“Voor wegbeheerders biedt VM-IVRA tal van mogelijkheden, waarbij het belangrijk is om je alvast voor te bereiden op digitaal verkeersmanagement, door vertrouwd te raken met de applicaties George, Melvin en Diego, als je dat nog niet bent. Want deze applicaties vormen de basis voor de VM-IVRA diensten”, aldus Irma.

“De uitrol van de diensten gebeurt stapsgewijs. Naar verwachting kunnen we in het tweede kwartaal starten met vooraankondigingen in Melvin en tunnelstremmingen in Diego, die betrekking hebben op de 41 WARVW tunnels. Tot die tijd streven we ernaar om samen ervaring op te doen met de VM-IVRA diensten door gebruik te maken van de intekentool”.

Wegbeheerders die geïnteresseerd zijn in VM-IVRA kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]. Irma nodigt alle wegbeheerders dan ook van harte uit om deel te nemen aan het VM-IVRA netwerk. Dit kun je doen door je aan te melden voor de VM-IVRA nieuwsbrief en/of deel te nemen aan de kennissessies ‘Op de koffie bij VM-IVRA’. Je kunt Irma natuurlijk ook uitnodigen voor een gebruikersoverleg, kenniscafé of ander event van wegbeheerders. Na een korte VM-IVRA introductie, kun je dan samen de mogelijkheden van de diensten voor jullie werkgebied verkennen en bespreken. Irma is te bereiken via [email protected]. Laat van je horen en doe ook mee!

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

Reacties