Marktconsultatie inkoop in-car informatiediensten van start

Vanaf 13 mei start Rijkswaterstaat met een marktconsultatie als voorbereiding op de strategische besluitvorming voor de inkoop van de informatiediensten ‘Digitale Vooraankondiging’, ‘Digitaal Informatiebericht’ en ‘Servicebericht’. Met de diensten, inzetbaar door alle wegbeheerders in Nederland, kan verkeersinformatie van wegbeheerders rechtstreeks via navigatiesystemen en reisapps in de auto worden verstrekt. 

Van verkeersinformatie naar slim routeadvies
Een belangrijke drijfveer voor deze informatiediensten is de verschuiving van de informatievoorziening van wegkant naar in-car-systemen, gestimuleerd door het groeiend aantal weggebruikers dat gebruik maakt van navigatiesystemen en -diensten. Op dit moment kunnen weggebruikers nog verkeersinformatie volgen via borden langs de weg, dynamische route-informatiepanelen of andere informatiepanelen op vaste locaties en tekstkarren. Als de verkeersinformatie rechtstreeks kan worden opgenomen in het routeadvies van automobilisten zal een deel van de traditionele informatieverstrekking langs de weg overbodig worden. Wegbeheerders hebben de behoefte om tijdens de transitie van wegkant naar in-car op eigen initiatief weggebruikers in-car te kunnen informeren om zo grip te blijven houden op het verkeer en sluipverkeer te voorkomen.

Afstemming op marktsituatie
Met de marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat een breed scala aan marktpartijen te betrekken, te interesseren en aan te moedigen tot actieve deelname aan de dataketen. De consultatie omvat het in een vroeg stadium betrekken van de markt om strategische besluitvorming af te stemmen op de marktsituatie, het evalueren van de interesse en capaciteiten van private partijen, het beoordelen van Rijkswaterstaat-ideeën met toekomstige marktontwikkelingen, en het verkrijgen van inzicht in mogelijke kostenstructuren van diensten. De marktconsultatie richt zich voornamelijk op marktpartijen met ervaring of kennis over het verstrekken van informatie aan weggebruikers via in-car systemen. Dit omvat onder andere digitaal verkeersmanagement best practices, trends en ontwikkelingen op dit gebied. Ook welkom zijn marktpartijen die fungeren als landelijk serviceprovider, intermediair voor navigatie- en/of telecomdiensten, of als autofabrikant. 

Dienstenscope
Primaire scope betreft het leveren van informatiediensten om weggebruikers in-car met een bericht te informeren over specifieke situaties op het wegennet. Rijkswaterstaat streeft namelijk naar meer inzicht in de mogelijkheden van marktpartijen om via vaste of mobiele apparaten in auto’s weggebruikers die een specifieke locatie passeren te informeren over aankomende stremmingen door wegwerkzaamheden of evenementen via een Digitale Vooraankondiging. Daarnaast streeft het naar het informeren van weggebruikers met een ingebouwde navigatie of mobiel systeem/navigatie-app, over actuele stremmingen verderop, inclusief handelingsperspectief aan de hand van een Digitaal Informatie Bericht, kortweg DIB. Een specifieke toepassing van de DIB is het Servicebericht, gericht op verkeer dat ingesloten is en geen handelingsperspectief heeft. 

Met de betrokken marktpartijen willen wegbeheerders binnen 5 jaar een significant deel van alle weggebruikers bereiken met de aangeboden diensten. De marktconsultatie start door het publiceren op TenderNed en is bedoeld om Rijkswaterstaat een overzicht te geven van relevante beschikbare mogelijkheden op de markt. 

-> Link naar documenten marktconsultatie op Tenderned

Verwante Artikelen

Reacties