Gebruik in-car informatie groeit snel

In-car informatie is niet meer weg te denken vandaag de dag; er zijn steeds meer kanalen om weggebruikers voor en tijdens de rit van informatie te voorzien. Recente onderzoeken geven aan dat in-car informatievoorziening de afgelopen 5 jaar fors is toegenomen. Had in 2015 circa 60% van de automobilisten één of meerdere navigatiesystemen, in 2021 was dit al ruim 90% volgens de Smart Mobility Monitor 2023. Het KIM rapport Digitale Reisinformatie laat eveneens een groei in rijtaakondersteunende informatie zien. Met uitzondering van 65-plussers geven weggebruikers voorkeur aan in-car reisadvies in plaats van informatie van wegkantsystemen.  

Dit alles laat zien dat een digitale transitie is ingezet en dat met de groei van in-car informatievoorziening routeinformatiepanelen op en langs de weg geleidelijk aan zullen verdwijnen. Dit vraagt om een intensievere  samenwerking van wegbeheerders met serviceproviders om weggebruikers gericht te kunnen informeren. En dat is precies waar VM-IVRA zich op richt. Een goede samenwerking is essentieel om doelgroepen op maat te kunnen adviseren en meer uitleg te geven over het waarom achter het routeadvies.

Verwante Artikelen

Marktconsultatie inkoop in-car informatiediensten van start

Vanaf 13 mei start Rijkswaterstaat met een marktconsultatie ter voorbereiding op de strategische besluitvorming voor de inkoop van informatiediensten voor inzet door alle wegbeheerders in Nederland. De verschuiving van informatievoorziening van wegkant naar in-car-systemen, in gang gezet door het groeiende gebruik van navigatiesystemen en -diensten, vormt namelijk een belangrijke motivatie voor deze diensten.

Op de koffie bij VM-IVRA over ervaringen uit de praktijk

Oost-Nederland was één van de eerste regio’s waar VM-IVRA startte met het delen van verkeersdata met serviceproviders, en ook de regio waar afgelopen jaar in de Proof of Concept diverse diensten ontwikkeld en getest zijn. Alex Smienk en Jorrit Stegeman van het Regionaal Verkeersmanagementteam Oost-Nederland deelden tijdens het goedbezochte webinar hun ervaringen over het inzetten van in-car informatiediensten en digitale regelscenario’s.

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

VM-IVRA heeft van 500 scholen in Nederland data over locaties, schooltijden en vakanties in kaart gebracht en deelt dit met serviceproviders Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en de ANWB. Doel van de in-car dienst schoolzones is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen door weggebruikers in-car te attenderen op het naderen van een schoolzone en hen waar mogelijk ook om te leiden via andere wegen.