Bevindingen Proof of Concept VM-IVRA 2022 op een rij

Het VM-IVRA project hield in het voorjaar en zomer van 2022 een zogeheten Proof of Concept (PoC): een beproeving in de praktijk. Op die manier konden we zien óf en zo ja wat de meerwaarde is van het uitwisselen van verkeersdata. Zo toonde de proef o.a. aan dat in-car informatievoorziening meerwaarde biedt voor een aantal use-cases. En dat deze in-car berichten een goede vervanging kunnen zijn voor wegkantinstrumenten, zoals DRIP’s en tekstkarren. Daarmee is een significante en belangrijke stap gezet in de transitie van wegkant- naar in-car informatie.

We zetten de belangrijkste bevindingen van de VM-IVRA Proof of Concept even voor je op een rijtje:

Er is een technisch werkende keten die schaalbaar is

De PoC heeft bewezen dat de keten voor het delen van data over het wegennetwerk en van verkeerscentrales met serviceproviders technisch werkt. En dat deze in principe schaalbaar is naar alle wegbeheerders en andere serviceproviders.

Er zijn indicaties voor maatschappelijke meerwaarde, mits de kwaliteit van de data goed is

Uit de PoC blijkt dat het mogelijk is om een substantieel aantal weggebruikers te bereiken. Een belangrijke randvoorwaarde voor de opschaling is wel dat de kwaliteit van de data op orde dient te zijn. De data moet betrouwbaar, consistent, correct, tijdig en uniform zijn, anders wordt de informatie als ongeloofwaardig bestempeld door de weggebruiker en genegeerd.

Wegbeheerders en serviceproviders begrijpen elkaars beweegredenen beter als ze samenwerken

Wegbeheerders en serviceproviders hebben elk zo hun eigen manier van denken en die passen ze niet vanzelf op elkaar aan. Door de samenwerking te zoeken, zoals in de PoC gebeurd is, is een enorme stap gezet in het begrijpen van elkaars beweegredenen en wat in een bepaalde situatie wel mogelijk is en wat niet. De afstand tussen de ‘wereld’ van wegbeheerders en die van serviceproviders is kleiner geworden dankzij de PoC.

Afbeelding met tekstAutomatisch gegenereerde beschrijving

Meer zicht op de voorwaarden waaronder serviceproviders data in hun dienst doorleveren.

De betrokken serviceproviders hebben elk hun eigen diensten met bijbehorende mogelijkheden voor het bereiken van weggebruikers en het beïnvloeden van hun gedrag. En ze hebben ook elk zo hun eigen voorwaarden waaronder ze data in hun diensten doorleveren. Tijdens de PoC werden deze voorwaarden duidelijker zichtbaar en beter gecommuniceerd, waardoor de doorgestuurde data beter kon worden afgestemd op de door de serviceproviders gestelde voorwaarden.

Het hele magazine lezen

Wil je de bevindingen nog eens rustig nalezen? Raadpleeg dan het VM-IVRA magazine. Een uniek, online tijdschrift met veel interviews, mooie praktijkvoorbeelden én met meer informatie over de resultaten van de Proof of Concept.

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

Op de koffie bij VM-IVRA over ervaringen uit de praktijk

Oost-Nederland was één van de eerste regio’s waar VM-IVRA startte met het delen van verkeersdata met serviceproviders, en ook de regio waar afgelopen jaar in de Proof of Concept diverse diensten ontwikkeld en getest zijn. Alex Smienk en Jorrit Stegeman van het Regionaal Verkeersmanagementteam Oost-Nederland deelden tijdens het goedbezochte webinar hun ervaringen over het inzetten van in-car informatiediensten en digitale regelscenario’s.