Alle verkeerscentrales van Rijkswaterstaat werken met Diego

Op 10 oktober zijn alle verkeerscentrales van Rijkswaterstaat overgegaan op Diego! Een belangrijke dag waar lang naar werd uitgekeken. Na de gefaseerde overgang eerder deze zomer van de VC’s Zuid-Nederland, Nederland en Midden-Nederland, volgen nu dan ook Noordoost- Noordwest- en Zuidwest-Nederland. Met Diego gaan de verkeerscentrales écht het digitale tijdperk in. Tijd dus om definitief afscheid te nemen van de papierenregelscenarioboekjes.

De feestjes laten nog een weekje op zich wachten, maar ook in de laatste drie verkeerscentrales kunnen de papieren regelscenarioboekjes vanaf vandaag in de inmiddels welbekendeDiego papiercontainer. Want: out with the old, in with the new! Nieuw tijdperk David van Baarle, directeur Wegverkeer bij VWM, is verheugd: ‘Met de komst van Diego breekt een nieuw tijdperk aan. Nu alle centrales werken met hetzelfde systeem, kunnen de medewerkers makkelijker met elkaar communiceren en voor elkaar inspringen. Ook als ze in verschillende centrales werken. Dat is een groot voordeel. En naarmate meer wegbeheerders Diego gaan gebruiken wordt het in de toekomst óók steeds makkelijker om met hen samen te werken. Nog een klein bijkomend voordeel overigens is dat digitaal werken natuurlijk een stuk duurzamer is dan het uitprinten van de regelscenario’s.’

Collegialiteit

De implementatie van Diego ging niet zonder slag of stoot. Vooral bij de laatste drie centrales bleek het overzetten van de scenario’s meer werk en lastiger dan vooraf verwacht. Dit leidde af en toe tot wat discussie, maar vooral tot solidariteit onder de verkeerscentrales: zo schoten AVM-ers van VCZN en VCZWN de AVM-ers van VCNWN en VCNON te hulp bij het controleren van de gemigreerde scenario’s. Op deze onvoorziene manier heeft Diego al meteen één van zijn doelen behaald: meer samenwerking tussen de verschillende centrales.

Op naar de toekomst

Nu Diego in alle centrales in gebruik is genomen, kijken vrijwel alle medewerkers die eraan hebben meegewerkt met een goed gevoel terug op de (toch wel monster)klus die ze hebben geklaard. Van Baarle: ‘Ik wil iedereen mijn complimenten geven. Niet alleen de mensen die dit hele project vanaf de wieg hebben begeleid, maar ook iedereen die voortaan met Diego werkt. Veranderen en gedragswijziging vergen moed en doorzettingsvermogen, en jullie hebben allemaal aangetoond hierover te beschikken. En dan nu: op naar de centrale van de toekomst!

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

Marktconsultatie inkoop in-car informatiediensten van start

Vanaf 13 mei start Rijkswaterstaat met een marktconsultatie ter voorbereiding op de strategische besluitvorming voor de inkoop van informatiediensten voor inzet door alle wegbeheerders in Nederland. De verschuiving van informatievoorziening van wegkant naar in-car-systemen, in gang gezet door het groeiende gebruik van navigatiesystemen en -diensten, vormt namelijk een belangrijke motivatie voor deze diensten.