Digitaal verkeersmanagement: een uitdaging of een kans

Hoe bereid je je als lokale en regionale wegbeheerder voor op de omslag naar digitaal verkeersmanagement? Verkeersmanagement in een digitaal tijdperk vergt namelijk een andere aanpak om weggebruikers te kunnen informeren. Nu weggebruikers hoe langer hoe meer reisinformatie opvolgen van navigatiesystemen of reisapps op smartphones in plaats van informatie van wegkantsystemen, kunnen wegbeheerders hun sturingsgrip op verkeersstromen verliezen.

Om weggebruikers toch te kunnen voorzien van verkeersinformatie betekent dat wegbeheerders meer moeten gaan samenwerken met serviceproviders. Deze samenwerking op het gebied van data-uitwisseling biedt echter ook veel kansen voor wegbeheerders. Namelijk om samen slimme in-car diensten te ontwikkelen die bijdragen aan veiliger, duurzamer en beter doorstromend verkeer.

Of wat te denken van informatie over te vermijden routes langs scholen of door woonwijken. Maar hoe maak je eigenlijk afspraken met serviceproviders over maatschappelijk verantwoorde verkeersinformatie? Hoe deel je verkeers-gerelateerde data met elkaar? En hoe kun je als kleine wegbeheerder met beperkte capaciteit toch verkeersmanagement scenario’s inzetten? 

Op woensdag 11 oktober jl. organiseerden Platform WOW, NDW, LVMB en Talking Traffic RWS een speciaal webinar waarin we hier dieper op in gingen. Je kunt het webinar Digitaal Verkeersmanagement nu terugkijken en de presentatie inzien. Klik hier voor de link naar de site om het webinar terug te kunnen kijken of de presentatieslides te downloaden.

 

Verwante Artikelen

Inspiratiesessie over het verkeersveiliger maken van omleidingen

Bij wegwerkzaamheden worden vaak alternatieve routes geadviseerd voor alle verkeer dat normaal door het werkvak zou rijden. Maar wat gebeurt er als verkeersveiligheid ook wordt meegewogen? Dit complexe vraagstuk stond centraal tijdens een VM-IVRA bijeenkomst op 6 maart in Nieuwegein, waarbij een mix van wegbeheerders, aannemers, verkeersadviseurs, wetenschappers en serviceproviders samenkwam om te bespreken hoe dit beter kan.

Marktconsultatie inkoop in-car informatiediensten van start

Vanaf 13 mei start Rijkswaterstaat met een marktconsultatie ter voorbereiding op de strategische besluitvorming voor de inkoop van informatiediensten voor inzet door alle wegbeheerders in Nederland. De verschuiving van informatievoorziening van wegkant naar in-car-systemen, in gang gezet door het groeiende gebruik van navigatiesystemen en -diensten, vormt namelijk een belangrijke motivatie voor deze diensten.