Inspiratiesessie over het verkeersveiliger maken van omleidingen

Bij wegwerkzaamheden worden vaak alternatieve routes geadviseerd voor alle verkeer dat normaal door het werkvak zou rijden. Maar wat gebeurt er als verkeersveiligheid ook wordt meegewogen? Dit complexe vraagstuk stond centraal tijdens een VM-IVRA bijeenkomst op 6 maart in Nieuwegein, waarbij een mix van wegbeheerders, aannemers, verkeersadviseurs, wetenschappers en serviceproviders samenkwam om te bespreken hoe het routeadvies veiliger kan. Vanuit verschillende perspectieven onderzochten ze de mogelijkheden voor alternatieve routes en verkeersveiligheid, en deden inspiraties op voor het verbeteren van in-car routeadvies. Het onderwerp ‘verkeersveilige omleidingen’ is van toenemend belangrijk gezien de groei in het gebruik van navigatiesystemen. Een casus uit de Provincie Utrecht diende als voorbeeld om verbeterpunten voor de verkeersveiligheid te identificeren.

De aanwezige partijen spraken in Nieuwegein de complexiteit van het instellen van omleidingen en de mogelijkheden die routealgoritmen van serviceproviders bieden. Het gebruik van multimodale netwerkkaders zijn daarbij van cruciaal belang. Hierdoor kun je afspraken maken over de gewenste routes en kunnen kaders worden vastgesteld waarbinnen afspraken worden gemaakt en meegegeven aan serviceproviders welke routes niet gewenst zijn. Maar er kwamen ook andere oplossingen zoals een risicogestuurde aanpak voorbij, waarbij het strategisch plan verkeersveiligheid wordt vertaald naar de lokale context voor weggebruikers. En wat te denken van beïnvloeding langs strategische, tactische en operationele niveaus, of van tevoren al uitvalsroutes bepalen. Serviceproviders maken momenteel gebruik van het kortste pad algoritme, maar hebben wel de mogelijkheid om te anticiperen op vertragingen en wegafsluitingen. Veiligheid wordt momenteel niet meegenomen, comfort wel. De oplossingsrichting ligt in het verbeteren van de datalevering, waarbij data niet alleen beschikbaar moet zijn, maar ook voorzien moet zijn van wegcategorisering en de gewenste intensiteit.

Iedereen is het erover eens: de grootse uitdaging ligt in het effectief overbrengen van de gewenste in-car routing en het vermijden van onveilige routes. Daarnaast zijn er andere uitdagingen, zoals capaciteitstekorten bij kleine en middelgrote gemeenten en gedrag van bestuurders na het ontvangen van de routeinformatie. De discussie richtte zich dan ook op het stimuleren van weggebruikers om veiligere routes te kiezen, het betrekken van serviceproviders bij verkeersplannen, en het definiëren van maatschappelijk verantwoorde routes. Er werd gepleit voor meer evaluatie, monitoring en samenwerking om verkeersveiligheid te verbeteren. Dit zijn goede eerste stappen voor een inspiratiesessie die zeker vervolg zal krijgen.

Je kunt hier de presentatieslides van de bijeenkomst downloaden.

Verwante Artikelen

Reacties