Regionale afstemming over vooraankondigingen bij wegwerkzaamheden in Brabant

In het VM-IVRA gebruikersoverleg van 19 maart nam Sven Thijsen de luisteraars mee in hoe zij vooraankondigingen van wegwerkzaamheden en evenementen inzetten in de regio, en hoe dit proces verloopt. Het Regionaal Tactisch Team Verkeersmanagement (RTT) fungeert hierbij als centraal punt waar alle informatie samenkomt. Hier komen vertegenwoordigers van wegbeheerders Rijkswaterstaat, de Provincie en gemeenten bijeen om te bespreken wat er speelt in de regio en om de verschillende wegwerkzaamheden in kaart te brengen. Tijdens het maandelijkse overleg staat VM-IVRA standaard op de agenda en wordt er afgewogen waar VM-IVRA diensten ingezet kunnen worden. Op basis van een export uit Melvin van alle geplande wegwerkzaamheden wordt gezamenlijk bepaald waar vooraankondigingen wenselijk en relevant zijn. Het RTT levert eveneens ondersteuning bij het invoeren van de vooraankondigingen in de intekentool, aangezien de kennis van het invoeren vaak ontbreekt bij de kleinere wegbeheerders.

Een mooi voorbeeld van hoe je digitaal verkeersmanagement regionaal kunt afstemmen en inzetten.

Verwante Artikelen

Inspiratiesessie over het verkeersveiliger maken van omleidingen

Bij wegwerkzaamheden worden vaak alternatieve routes geadviseerd voor alle verkeer dat normaal door het werkvak zou rijden. Maar wat gebeurt er als verkeersveiligheid ook wordt meegewogen? Dit complexe vraagstuk stond centraal tijdens een VM-IVRA bijeenkomst op 6 maart in Nieuwegein, waarbij een mix van wegbeheerders, aannemers, verkeersadviseurs, wetenschappers en serviceproviders samenkwam om te bespreken hoe dit beter kan.

Reacties