Regionale afstemming over vooraankondigingen bij wegwerkzaamheden in Brabant

In het VM-IVRA gebruikersoverleg van 19 maart nam Sven Thijsen de luisteraars mee in hoe zij vooraankondigingen van wegwerkzaamheden en evenementen inzetten in de regio, en hoe dit proces verloopt. Het Regionaal Tactisch Team Verkeersmanagement (RTT) fungeert hierbij als centraal punt waar alle informatie samenkomt. Hier komen vertegenwoordigers van wegbeheerders Rijkswaterstaat, de Provincie en gemeenten bijeen om te bespreken wat er speelt in de regio en om de verschillende wegwerkzaamheden in kaart te brengen. Tijdens het maandelijkse overleg staat VM-IVRA standaard op de agenda en wordt er afgewogen waar VM-IVRA diensten ingezet kunnen worden. Op basis van een export uit Melvin van alle geplande wegwerkzaamheden wordt gezamenlijk bepaald waar vooraankondigingen wenselijk en relevant zijn. Het RTT levert eveneens ondersteuning bij het invoeren van de vooraankondigingen in de intekentool, aangezien de kennis van het invoeren vaak ontbreekt bij de kleinere wegbeheerders.

Een mooi voorbeeld van hoe je digitaal verkeersmanagement regionaal kunt afstemmen en inzetten.

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

Marktconsultatie inkoop in-car informatiediensten van start

Vanaf 13 mei start Rijkswaterstaat met een marktconsultatie ter voorbereiding op de strategische besluitvorming voor de inkoop van informatiediensten voor inzet door alle wegbeheerders in Nederland. De verschuiving van informatievoorziening van wegkant naar in-car-systemen, in gang gezet door het groeiende gebruik van navigatiesystemen en -diensten, vormt namelijk een belangrijke motivatie voor deze diensten.

Reacties