Nieuwe wegbeheerders doen ervaring op met VM-IVRA

In heel Nederland kunnen wegbeheerders en serviceproviders ervaring opdoen met de VM-IVRA toepassingen. In navolging op een VM-IVRA-instructietour langs alle verkeerscentrales en regionale verkeerskundige teams melden steeds meer wegbeheerders zich aan om ervaringen op te doen met vooraankondigingen of regelscenario’s met stremmingen. Zo hebben de provincie Zeeland, de gemeente Helmond en verschillende verkeerskundige teams in Noord-Brabant met de eerste toepassingen geoefend.

Zuid-Holland werkt aan een toepassing met de gemeente Den Haag en ook zijn er gesprekken met Zuid-Holland Bereikbaar gestart. Het tactisch team van Noord-Holland gaat eveneens VM-IVRA-toepassingen inzetten; zij hebben immers al ervaring opgedaan in de VM-IVRA PoC-fase in Amsterdam en RWS Noordwest-Nederland. Ditzelfde geldt voor de regio Oost-Nederland waar al in groten getale gebruik gemaakt wordt van de VM-IVRA- toepassingen. Wil je ook ervaring opdoen met VM-IVRA-toepassingen en vooraankondigingen van wegwerkzaamheden en evenementen met ons delen? Meld je dan aan via [email protected].

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

Op de koffie bij VM-IVRA over ervaringen uit de praktijk

Oost-Nederland was één van de eerste regio’s waar VM-IVRA startte met het delen van verkeersdata met serviceproviders, en ook de regio waar afgelopen jaar in de Proof of Concept diverse diensten ontwikkeld en getest zijn. Alex Smienk en Jorrit Stegeman van het Regionaal Verkeersmanagementteam Oost-Nederland deelden tijdens het goedbezochte webinar hun ervaringen over het inzetten van in-car informatiediensten en digitale regelscenario’s.