Nieuwe wegbeheerders doen ervaring op met VM-IVRA

In heel Nederland kunnen wegbeheerders en serviceproviders ervaring opdoen met de VM-IVRA toepassingen. In navolging op een VM-IVRA-instructietour langs alle verkeerscentrales en regionale verkeerskundige teams melden steeds meer wegbeheerders zich aan om ervaringen op te doen met vooraankondigingen of regelscenario’s met stremmingen. Zo hebben de provincie Zeeland, de gemeente Helmond en verschillende verkeerskundige teams in Noord-Brabant met de eerste toepassingen geoefend.

Zuid-Holland werkt aan een toepassing met de gemeente Den Haag en ook zijn er gesprekken met Zuid-Holland Bereikbaar gestart. Het tactisch team van Noord-Holland gaat eveneens VM-IVRA-toepassingen inzetten; zij hebben immers al ervaring opgedaan in de VM-IVRA PoC-fase in Amsterdam en RWS Noordwest-Nederland. Ditzelfde geldt voor de regio Oost-Nederland waar al in groten getale gebruik gemaakt wordt van de VM-IVRA- toepassingen. Wil je ook ervaring opdoen met VM-IVRA-toepassingen en vooraankondigingen van wegwerkzaamheden en evenementen met ons delen? Meld je dan aan via info@vmivra.nl.

Verwante Artikelen

Op de koffie bij VM-IVRA over ervaringen uit de praktijk

Oost-Nederland was één van de eerste regio’s waar VM-IVRA startte met het delen van verkeersdata met serviceproviders, en ook de regio waar afgelopen jaar in de Proof of Concept diverse diensten ontwikkeld en getest zijn. Alex Smienk en Jorrit Stegeman van het Regionaal Verkeersmanagementteam Oost-Nederland deelden tijdens het goedbezochte webinar hun ervaringen over het inzetten van in-car informatiediensten en digitale regelscenario’s.

Bevindingen Proof of Concept VM-IVRA 2022 op een rij

Het VM-IVRA project hield in het voorjaar en zomer van 2022 een zogeheten Proof of Concept om te zien óf en zo ja wat de meerwaarde is van het uitwisselen van verkeersdata. Daarmee is een significante en belangrijke stap gezet in de transitie van wegkant- naar in-car informatie. We zetten de belangrijkste bevindingen van de VM-IVRA Proof of Concept even voor je op een rijtje:

In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

VM-IVRA heeft van 500 scholen in Nederland data over locaties, schooltijden en vakanties in kaart gebracht en deelt dit met serviceproviders Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en de ANWB. Doel van de in-car dienst schoolzones is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen door weggebruikers in-car te attenderen op het naderen van een schoolzone en hen waar mogelijk ook om te leiden via andere wegen.