RTTI-bijeenkomst van serviceproviders in Berlijn

In navolging op het Napcore webinar begin februari over de implementatie van de herziene RTTI- richtlijn voor realtime verkeersinformatiediensten organiseerden Google, TomTom, HERE en Be-Mobile eind april een fysieke workshop voor Europese wegbeheerders. Uitgangspunt van de 2-daagse workshop in Berlijn was om gezamenlijk te kijken hoe RTTI-data verbeterd kan worden.

Gerard Martens van het VM-IVRA-team woonde samen met projectleiders van IenW en van de gemeentes Amsterdam en Helmond de workshop bij in Berlijn. Het bezoek leverde waardevolle inzichten op. Denk aan beter begrip van elkaars denk- en werkwijze maar ook concrete acties als een verkennende dialoog met betrekking tot routering en maximum snelheden,  wegwerkzaamheden en wegafsluitingen.

Op dag één stonden de bedrijfsactiviteiten van de serviceproviders, het bijhouden van digitale kaarten en de basis van routealgoritmes centraal. De tweede dag stond geheel in het teken van interactieve werksessies met thema’s als routering van vrachtverkeer, windwaarschuwingen op bruggen, routering van autoverkeer in steden, P+R-advies, kwaliteit van informatie over wegwerkzaamheden en wegafsluitingen en tenslotte snelheidslimietinformatie en informatie over onbewaakte spoorwegovergangen.

       

Tijdens de discussie in de werksessies zochten de aanwezigen naar belangrijke oorzaken waarom routekeuze en informatiekwaliteit in de praktijk niet zo worden ingevuld als door de wegbeheerder en/of de serviceproviders gewenst is. Geconstateerd werd dat er meerdere onderwerpen zijn waarover doorgepraat moet worden. Denk daarbij aan feedback-loops, Service Level Agreement (SLA) voor National Access Points en datakwaliteit. Ook zijn er use cases benoemd die in een dialoog tussen wegbeheerders en serviceproviders verder verkend gaan worden, waaronder routering en maximum snelheden, wegwerkzaamheden en wegafsluitingen. Nederland heeft zich opgeworpen als trekker van de dialoog.

Wil je meer weten over de RTTI? NTM organiseert op donderdagmiddag 1 juni een informatiebijeenkomst ‘Aan de slag met Real Time Verkeersinformatiediensten voor wegbeheerders in Nederland.’ Aanmelden kan hier.

 

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

Samenwerken in de dataketen om service te verbeteren

Eerder deze maand spraken we met Jurgen Rutgers van TripService. TripService is al geruime betrokken bij VM-IVRA en levert via Waze onder meer informatie over gewenste omleidingsroutes bij geplande wegwerkzaamheden en incidenten. Dankzij de samenwerking met wegbeheerders in VM-IVRA, heeft TripService de in-car diensten van Waze kunnen verbeteren.