CROW gaat aan de slag met inrichtingskenmerken voor schoolzones

Eind vorig jaar berichtten we je al dat de in-car waarschuwing voor schoolzones in 2024 landelijke opschaling krijgt na de succesvolle proef in 5 gemeenten in het voorjaar van 2023. Naast het advies om schoolzonegegevens als open data landelijk beschikbaar te maken en het gebruik ervan te monitoren, werd in de evaluatie ook benadrukt om te streven naar verdere uniformering in de inrichting van schoolzones. Een consistenter wegbeeld van schoolzones draagt namelijk bij aan een beter opvolggedrag van automobilisten.

Het is van belang dat de inrichting en signalering van een schoolzone duidelijk herkenbaar zijn en aangeven welk rijgedrag wordt verwacht. De variatie in hoe schoolzones momenteel worden ingericht draagt niet bij aan een consistent beeld; een meer uniformere aanpak is van belang. Een belangrijke vraag is ook in welke situaties het verhogen van de attentiewaarde met een schoolzone de meeste toegevoegde waarde heeft. Tijdens de evaluatie van de schoolzoneproef gaven data-intermediairs en serviceproviders aan dat verdere uniformering in de toekomst steeds belangrijker wordt. Zelfrijdende auto’s of autonome functies zullen data over schoolzones combineren met sensorwaarnemingen van de fysieke omgeving, waaronder scholen.

Deze tweede aanbeveling uit het evaluatierapport krijgt nu ook opvolging met het project ‘Schoolzones; inrichting en organisatie’. CROW heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om uniforme en herkenbare inrichtingskenmerken voor schoolzones op te stellen, zodat wegbeheerders hier eenvoudig mee aan de slag kunnen. Met behulp van en afwegingskader wil CROW daarnaast wegbeheerders praktische handvatten bieden om te bepalen wanneer het instellen van een schoolzone een geschikte keuze is voor een veilige schoolomgeving, en wanneer niet. CROW zal op korte termijn een werkgroep samenstellen. Voor meer informatie klik hier.

Hiermee wordt nu invulling gegeven aan alle vervolgopgaven voor een blijvende toepassing van waarschuwingssystemen voor schoolzones.

Verwante Artikelen

In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

VM-IVRA heeft van 500 scholen in Nederland data over locaties, schooltijden en vakanties in kaart gebracht en deelt dit met serviceproviders Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en de ANWB. Doel van de in-car dienst schoolzones is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen door weggebruikers in-car te attenderen op het naderen van een schoolzone en hen waar mogelijk ook om te leiden via andere wegen.

Bevindingen Proof of Concept VM-IVRA 2022 op een rij

Het VM-IVRA project hield in het voorjaar en zomer van 2022 een zogeheten Proof of Concept om te zien óf en zo ja wat de meerwaarde is van het uitwisselen van verkeersdata. Daarmee is een significante en belangrijke stap gezet in de transitie van wegkant- naar in-car informatie. We zetten de belangrijkste bevindingen van de VM-IVRA Proof of Concept even voor je op een rijtje:

Reacties