Terugkijken webinar controleren schoolzone gegevens

Om de in-car waarschuwing voor schoolzones op landelijke schaal toe te kunnen passen, moeten de data eerst op orde zijn. Scholen en gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verifiëren van de data. Zo zijn scholen zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de data over schooltijden, terwijl gemeenten als bronhouder verantwoordelijk zijn voor de data over de locaties van schoolzones. Gemeenten kunnen de locatiedata beheren en aanpassen via het Nationaal Wegenbestand met de tool George, die sinds half april is uitgebreid met een item ‘schoolzones’. Scholen kunnen de gegevens controleren en aanpassen via Scholenopdekaart.nl.

In juni zullen de eerste schoolzone data beschikbaar zijn voor serviceproviders.

Wil je meer weten over het up-to-date houden van locatiegegevens van schoolzones in jouw gemeente via George en heb je onze webinars in april niet kunnen bijwonen? Niet getreurd, je kunt een webinar hier terugkijken.

Verwante Artikelen

In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

VM-IVRA heeft van 500 scholen in Nederland data over locaties, schooltijden en vakanties in kaart gebracht en deelt dit met serviceproviders Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en de ANWB. Doel van de in-car dienst schoolzones is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen door weggebruikers in-car te attenderen op het naderen van een schoolzone en hen waar mogelijk ook om te leiden via andere wegen.

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.

Reacties