VM-IVRA diensten stap voor stap naar de definitieve omgeving

Binnen het VM-IVRA project wordt op dit moment hard gewerkt aan de overgang van de tijdelijke omgeving, de zogenaamde ‘intekentool’, naar de operationele systemen. Om de nieuwe diensten goed bij de bestaande werkprocessen aan te laten sluiten ondergaan Melvin, George en Diego aanpassingen om de VM-IVRA toepassingen te ondersteunen. Zo wordt de toepassing ‘Digitale vooraankondigingen van geplande wegwerkzaamheden en evenementen’ ondergebracht in Melvin. Het ‘doorgeven van stremmingen en de inzet van Digitale Informatieberichten (DIBs)’ wordt bij Diego geïmplementeerd. En de locatiedata voor ‘Schoolzones’ kan binnenkort vanuit de George applicatie beschikbaar worden gesteld en beheerd. Recentelijk zijn gebruikerstesten uitgevoerd om de doorgifte van stremmingen (via Diego en het NMS) te testen.

Binnenkort zullen ook de eerste gebruikerstesten met George en Melvin plaatsvinden. Na deze testen zullen verdere integratietesten volgen waarmee we de stap naar de definitieve omgeving kunnen maken. Een spannende tijd dus waarin we stapje voor stapje de systemen gereed maken voor digitaal verkeersmanagement.

Verwante Artikelen

Inspiratiesessie over het verkeersveiliger maken van omleidingen

Bij wegwerkzaamheden worden vaak alternatieve routes geadviseerd voor alle verkeer dat normaal door het werkvak zou rijden. Maar wat gebeurt er als verkeersveiligheid ook wordt meegewogen? Dit complexe vraagstuk stond centraal tijdens een VM-IVRA bijeenkomst op 6 maart in Nieuwegein, waarbij een mix van wegbeheerders, aannemers, verkeersadviseurs, wetenschappers en serviceproviders samenkwam om te bespreken hoe dit beter kan.

Reacties