Gebruikersgroep en expertteam VM-IVRA samengesteld

Eerder deze maand stelden we een VM-IVRA gebruikersgroep en expertteam samen. Maar wat is de rol van deze teams eigenlijk?

Ronnie Quaink licht toe: ‘binnen de gebruikersgroep met verschillende leden uit de regio’s delen we vooral gebruikerservaringen met elkaar uit en informeren we betrokkenen in de regio over de voortgang. Verder signaleren we regionale kansen en nemen de teamleden deel aan NDW-demo’s en kunnen ze gebruikersfeedback geven. Deze gebruikersgroep bestaat uit een afvaardiging van de koploperregio’s (Oost-Nederland, Amsterdam, West-Nederland-Zuid en West-Nederland-Noord) en nieuwe regio’s zoals Zuid-Holland Bereikbaar en Zuid-Nederland.

Naast de gebruikersgroep hebben we voor het vervolg van VM-IVRA ook een zogenaamd expertteam opgericht. Dit team heeft als doel om functionele of technische eisen die belangrijk zijn voor de operatie in te brengen voor de komende ontwikkelingen bij het NDW. Het expertteam zorgt ook voor het reviewen van architectuur- en ontwerpdocumenten.’ Heb je interesse om aan te sluiten bij de gebruikersgroep of expertgroep, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar [email protected].  

Verwante Artikelen

Gebruikerservaringen VM-IVRA informatiediensten uit Twente

Provincie Overijssel wil voortrekker zijn in digitaal verkeersmanagement en blijft investeren in digitale informatiediensten. Onder leiding van Royal HaskoningDHV zijn diverse projecten uitgevoerd in Twente om wegbeheerders ervaring te laten opdoen met de VM-IVRA intekentool en de meerwaarde van Digitale Informatie Berichten (DIB’s) aan te tonen. Daarnaast is de potentie van een structurele toepassing van digitale vooraankondigingen verkend.