Gebruikersgroep en expertteam VM-IVRA samengesteld

Eerder deze maand stelden we een VM-IVRA gebruikersgroep en expertteam samen. Maar wat is de rol van deze teams eigenlijk?

Ronnie Quaink licht toe: ‘binnen de gebruikersgroep met verschillende leden uit de regio’s delen we vooral gebruikerservaringen met elkaar uit en informeren we betrokkenen in de regio over de voortgang. Verder signaleren we regionale kansen en nemen de teamleden deel aan NDW-demo’s en kunnen ze gebruikersfeedback geven. Deze gebruikersgroep bestaat uit een afvaardiging van de koploperregio’s (Oost-Nederland, Amsterdam, West-Nederland-Zuid en West-Nederland-Noord) en nieuwe regio’s zoals Zuid-Holland Bereikbaar en Zuid-Nederland.

Naast de gebruikersgroep hebben we voor het vervolg van VM-IVRA ook een zogenaamd expertteam opgericht. Dit team heeft als doel om functionele of technische eisen die belangrijk zijn voor de operatie in te brengen voor de komende ontwikkelingen bij het NDW. Het expertteam zorgt ook voor het reviewen van architectuur- en ontwerpdocumenten.’ Heb je interesse om aan te sluiten bij de gebruikersgroep of expertgroep, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar info@vmivra.nl.  

Verwante Artikelen

In-car waarschuwing bij naderen schoolzones

VM-IVRA heeft van 500 scholen in Nederland data over locaties, schooltijden en vakanties in kaart gebracht en deelt dit met serviceproviders Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en de ANWB. Doel van de in-car dienst schoolzones is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen door weggebruikers in-car te attenderen op het naderen van een schoolzone en hen waar mogelijk ook om te leiden via andere wegen.